Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024

Gösterim: 970

Amaç ve Misyon Beden Eğitimi

AMACI

1. İlköğretim ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikte öğretmen adayları yetiştirmektir. 

2. Ülkesini ve vatanını önemseyen, temel insani hak ve özgürlüklere saygı duyan nitelikte öğretmen adayları yetiştirmektir.

3. Bireysel farklılıklara saygılı, erdemli, ahlaklı, çevreye ve topluma duyarlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

4. Öğretmen adayları ve üniversitelerde görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

 

MİSYON

Yenilikçi, girişimci, araştırmacı, evrensel değerlere sahip Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.