29 Eylül 2021

Gösterim: 504

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

  • Ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve bu değerleri çağdaş bilimsel gelişmelerle destekleyerek kazandığı bilgi ve becerileri beden eğitimi ve spor alanına aktaracak önder bireyler yetiştirmek,
  • Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak,
  • Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine çalışmaktır.

 

VİZYONUMUZ

  • Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bilime verdiği değerle, beden eğitimi spor alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan önder eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.